Hopp til hovedinnhold
SPØRSMÅL OG SVAR

Dagens konflikter i Rwanda og Burundi

Kan du hjelpe meg med å finne noen lenker til informasjon om dagens konflikter i Rwanda og Burundi?

800px-Burundi_-_Lake_Tanganyika_fisheries

Hutuer og Tutsier

Rwanda og Burundi har i stor grad blitt preget av en konfliktlinje mellom to etniske grupper, Hutuer og Tutsier. Konflikten har i perioder ført til brutale voldshandlinger. Akkurat nå er det relativt fredelig i landene, men situasjonen er likevel preget av at denne konflikten utgjør en stor sikkerhetsrisiko. I begge land er Hutuene i flertall mens Tutsiene tradisjonelt har utgjort en maktelite.

En av årsakene til dette er at Tutsiene ble favorisert av Belgierne under kolonitiden. Belgierne plasserte Tutsier i byråkratiet i sin koloniadministrasjon. Noe som førte til en forsterkning og sammenfall av skillelinjer mellom de to etniske gruppene. Det etniske skillet ble formalisert ved at kolonimakten utstyrte alle med identitetskort, hvor det stod om en var Tutsi eller Hutu.

Tutsiene ble i enda større grad en overklasse med makt. De fikk tilgang til utdannelse og bedre økonomiske ressurser enn Hutuene. I de tidligere koloniene har det ofte vist seg som en svært dårlig kombinasjon for fred og stabilitet når en minoritetsgruppe er blitt favorisert og utgjør en elite når flertallet ønsker å overta makten etter frigjøringen. Den samme bakgrunnen finner en for eksempel på Sri Lanka.

Rwanda

Situasjonen i Rwanda er i dag rolig, men de etniske motsetningene og sårene fra folkemordet i 1994 ligger like under overflaten. Samtidig er situasjonen over grensen i Kongo ustabil, med flere væpnede grupper som har sitt utspring fra Rwanda, og konflikten der kan fort ”renne over” grensen, eller tilbake, til Rwanda, slik det ofte gjør i Afrika. Rwanda beskyldes også for å støtte militsgrupper i Kongo. Se svar på spørsmål om krigen i Kong her.

Forsoning, nasjonsbygging og utvikling er sentralt for politikken i Rwanda nå. President Kagame legger vekt på at Rwanda er en nasjon og et folk, men samtidig er folkemordet en tung arv. Det oppstår mange konflikter rundt rettsoppgjørene etter massedrapene. Og myndighetene bruker frykten for en etnisk konflikt til å slå hardt ned på opposisjonen, hvis de antyder at de ønsker å spille det etniske kortet for å få støtte fra Hutuene(flertallet). Folkemordet i 1994 var resultatet av at en gruppe Hutuer med politiske og økonomiske ambisjoner trykte på alle knapper de kunne for å fremme hat og mobilisere Hutuer til de forferdelige handlingene mot Tutsier og mer moderate Hutuer.

Burundi

I Burundi er situasjonen ganske lik som i Rwanda. Det er forholdsvis stabilt, men preget av at store deler av opposisjonen blir delvis undertrykket, og fremmedgjort fra det politiske systemet. Mange utrykker bekymring for at det fører til en større mulighet for at voldelige konflikter blusser opp igjen.

 

- Se margen til høyre for lenker til mer informasjon om situasjonen i landene.

Google+