Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?

Nord-sør-biblioteket har fått et spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret.

Freedom House World Map

Menneskerettigheter er et omfattende begrep. Det er vanskelig å gjøre en presis vurdering eller måling av brudd på menneskerettigheter.

Freedom House er en menneskerettighetsorganisasjon som forsøker å lage en årlig rangering av hvordan stater forholder seg til menneskerettigheter, og hvor stor frihet innbyggerne i landet har. De tar utgangspunkt i rettigheter som er internasjonalt anerkjent gjennom menneskerettighetskonvensjonen.

En slik liste må ikke oppfattes som en fasit, slike vurderinger vil alltid være subjektive. Særlig er det et spørsmål om hvilke rettigheter en legger vekt på, og hva som er de viktigste rettighetene. Vestlige menneskerettighets organisasjoner, inkludert Freedom House, har stor fokus på rettigheter knyttet til ytringsfrihet og lignende, men noen vil si at sosiale rettigheter, retten til mer primære behov som mat, ikke å leve i ekstrem fattigdom, tilgang til helsetjenester og utdanning, er vel så viktige menneskerettigheter.

Hvem bryter menneskerettighetene mest?

Freedom House opererer med to ulike indekser, en for politiske rettigheter og en for sivile rettigheter. I rapporten for 2013 er det 9 land som har dårligst rangering på begge listene (7). Det er

- Nord-Korea, Somalia, Turkmenistan, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Sudan, Usbekistan, Syria og Saudi Arabia.

 

På Globalis finner du listene til  Freedom House i norsk versjon, men data er fra 2006.

CIRI-prosjektet er også et forsøk på å rangere land etter menneskerettigheter:

Du må registrere deg for å få tilgang til nyere data på CIRI Human rights data project.

Google+