Ulovlig våpenhandel?

Hei, jeg trenger fakta om verdens ulovlige våpenhandel? Slik som antall våpen i kretsløp, drept av disse våpnene og penger som blir tjent på våpenhandel?

våpen

Lyssky transaksjoner

Det er veldig vanskelig å operere med fakta i forbindelse med tall rundt handel med håndvåpen som utgjør det meste av den ulovlige våpenhandelen. Det begrenser seg til mer eller mindre kvalifisert tipping. Det er ofte også et spørsmål om definisjon, en opererer gjerne med begrepene svart-, grått og et legalt marked. Problemene med de to første er at det nettopp er lysskye transaksjoner, og ingen har full oversikt over dette.

Mørketall

En finner gjerne litt forskjellige tall, men i følge Small arms survey er den illegale våpenhandelen med håndvåpen på ca 1 milliarder $ pr. år (basert på tall tilgjengelige i 2007) og dette utgjør ca 10-20% av den lovlige handelen, se nyere tall fra Small Arms Survey her. Det grå markedet er i følge samme kilde enda større en det svarte. Andre antar at det svarte markedet er på ca 40 % av det legale.

Antall drepte

Det finnes ca. 550 millioner kjente våpen, 10 - 100 millioner flere medregnet de ulovlige (Small Arms survey). I følge Hvor Hender Det blir 500 000 mennesker drept av håndvåpen i året, og i følge Global Issues mellom 300 000 og 500 000. Hvor mange som blir drept av ulovlige våpen er svært vanskelig å si. En kan gå ut i fra tallene over som tilsier at ulovlige våpen utgjør 10-100 av 550 våpen. Men regnestykket blir ikke så enkelt, det er kanskje grunn til å tro at det er forskjell på aktivitetsnivået til ulovlige og lovlige våpen.

Google+